TA Luft ve EN 1591'e göre kanıt için otomatik olarak kurulabilir flanş cıvatalama sertifikası

TA Luft ve EN 1591 - her iki yönetmelik de flanşların sıkılığını ve dayanıklılığını kanıtlar. Tüm uzmanlar, gerekli parametrelere ulaşmak için sadece kullanılan önemli contanın değil, aynı zamanda montaj kalitesinin de önemli olduğunun bilincindedir. Bu kaliteyi garantilemek için HYTORC | Barbarino & Kilp GmbH, otomatik olarak flanş cıvatalama sertifikalarının oluşturulması için online sertifika yazılımı LoadCERT'i sunmaktadır.
Flanş cıvatalama sertifikasının bir çalışma talimatı olarak yüzlerce uygulamada kendini kanıtladığı ve flanş montajı için belgelendirildiği son birkaç yıl içerisinde kazanılan deney, TA Luft ve EN 1591'in gereksinimlerine dayanan revizyona dahil edildi.
Gerekli parametrelerin tamamlanmasını kolaylaştıran kapsamlı veri tabanları biriktirilmiştir. Sadece birkaç adımda, iş hazırlama departmanının çalışanları flanşı cıvatalamak için eksiksiz bir çalışma talimatı oluşturabilirler.

HYTORC LoadCERT'in avantajları:

• TA Luft ve EN 1591'e göre kanıt
• Flanşı civatalamak için talimatlar
• Sorunlar oluştuğunda karar desteği
• Mevcut QM sistemlerine entegre edilebilir
• Duruşlara hazırlanmak için planlama yardımı
• Bir sonraki revizyon için planlama yardımı: Hangi yağlayıcılar, civatalar, conta ve hangi aletlerin sağlanacağı
• Dolum sırasında otomatik makulluk kontrolleri ile güvenlik açıkları önceden tespit edilir.
• LoadCERT, tesisin ve çalışanlarının güvenliğini arttırır.